Zoek je een unieke,
verfrissende kijk of
een origineel perspectief
voor jouw (bedrijfs)evenement,
congres of bijeenkomst?

 

De clowns van WASH !
houden je met plezier
een doorvoelde spiegel voor.
WASH ! is een collectief
ter bevordering van
authentieke speelsheid
Wij WASHen de wereld
witter dan wit
met de clown
als verbinder en vertolker

“Vertel het ons tot in detail
Maar draai er ook omheen

Verbijsteren moet gaandeweg
Eensklaps maakt waarheid blind”
Naar Emily Dickinson

De clown heeft de moed om te “zijn” en viert gevoelens die zwaar om dragen zijn.
Het effect van de clown zit in de ontlading van collectieve schaamte, angst en kwetsbaarheid.
De clown brengt balans en harmonie en reikt lichtheid aan in de sérieux

Clownen is een ambacht, met een aparte scholing, die zowel theorie als kunde omvat.
De clowns van WASH ! kregen een professionele opleiding en training en scholen zich permanent bij.

Social clowning

Al eeuwenlang heeft de clown een heel specifieke functie. De clown brengt orde door wanorde en voorziet de nooduitgang. Hij of zij houdt de samenleving veilig door niet bang te zijn te zeggen wat gezegd moet worden, te zien wat gezien moet worden en indien nodig neer te halen wat niet langer verborgen mag blijven.

Social clowns nodigen ons uit een stap achteruit te zetten. Ze helpen ons te zien wat we niet zouden zien als we vlakbij blijven. Of zoals men in China zegt: “De neus van de ander is makkelijk te zien, daar waar je eigen neus niet te zien is omdat hij te dicht bij je ogen staat.”

Rituele clown

In oude culturen had de clown in elk ritueel een eigen plaats, naast de leider of sjamaan. De clown relativeert, spiegelt en doorbreekt het ego. Hij beantwoordt zo aan een verlangen naar lichtheid. Lachen is heilig, en zuiverend.

Bij de native Americans was deze ceremoniële rol weggelegd voor de Heyoka. Hij bracht humor en relativering binnen door de dingen anders te doen dan verwacht werd.

In onze cultuur had de nar eeuwenlang deze rol. De nar had een bijzondere sociale positie. Enerzijds wekte hij de indruk onderaan de sociale ladder te staan, anderzijds kon hij ingaan tegen de heersende opvattingen, zonder dat hij ervoor gestraft werd. In die zin had hij juist een hoge sociale status.